สินค้า
    ใยแก้ว
    ใยสาน

     

    ใยแก้ว

        ทำมาจากการกระจายตัวของ  Chopped  Roving มีความยาวประมาณ  50  มม.   ในรูปแบบผงหรือในรูปแบบอิมัลชั่น (emulsion) และใช้งานร่วมกับโพลีเอสเตอร์  (polyester )และต้องให้เสมอกันในบนสายพานและผ่านกระบวนการใส่แป้งหรือแป้งกาวหลังจากนั้นผ่านกระบวนการเข้าตู้อบ ความเย็น การตัดแนวด่าง การตัดแนวขวาง เป็นม้วนเป็นต้น เป็นกระบวนการแต่ละขั้นตอนในการเป็นสินค้าที่ได้ผลิตจากเส้นใยแก้ว

        เนื่องจากเส้นใยองค์ประกอบที่แตกต่าง การสับเสื่อสาระ การสับเสื่ออีสับ และเนื่องจากการใช้วัตถุดิบแตกต่างกันและเป็นวัตถุดิบที่แบ่งเป็นสองชนิดคือแป้งและแป้งน้ำและส่วนที่ใช้เยอะคืองานฝีมือและการคกเคี้ยว ในการต่อเนื่องเป็นต้นและอีกหลายแบบของงานฝีมือ

        เราใช้วัตถุดิบรวมหรือไม่อิ่มตัว ยาง ฟีนอล  อีพ็อกซี่เรซิ่น

    【จุดเด่นของสินค้า 】
    ความหนาและความบางเสมอกัน ความอ่อนนุ่มและความแข็งมีระดับ
    ยางดีสำหรับการละลาย การมองเห็นได้ชัดเจน สินค้าเกิดฟองน้อย
    ความเร็วของการมองเห็น และดีสำหรับงานฝีมือ
    ดีสำหรับเครื่องจักรกล ง่ายสำหรับการตัด
    ดีสำหรับโพลีเตอร์ สินค้าที่ไม่ซับซ้อน
    ทนต่อการเน่าเปื่อย
    【ข้อมูลจำเพาะ】

    รหัสสินค้า

    g/m2น้ำหนัก g/m2

    การใช้ยาง

    น้ำหนักม้วนkg

    อัตราแป้งเปอร์เซนต์

    อัตราน้ำเปอร์เซ็นต์

    EMC

    100-900

    ไม่อิ่มตัว

    30-50

    2-8

    ≤0.2

    ประสิทธิภาพสินค้าที่เจาะจง  รายงานแบบการทดสอบผลิตภัณฑ์
    【แพ็คกิ้ง 】
    บริษัทได้ผลิตใยสับเสื่อ ในการม้วนเข้าระยะของแกนกระดาษคือ76.5mm ทุกม้วนต้องผ่านกระบวนการใส่ไว้ที่ถุงพลาสติกหลังจากนั้นก็ใส่ลงที่กล่องแล้ววางไว้ที่บนพาเลส พาเลสละสิบหกกล่องหรือแนวด่างแป็ดกล่องหรือสิบสองกล่อง และพาเลสไม่สูงเกินสองชั้นหรือกล่องกระดาษไม่สูงเกินห้าชั้น
    【บันทึก】
    ถ้าไม่มีการผลิตหรือนอกเหนือจากนี้ ก็ให้เอาใยเสื่อไว้ที่ตู้เก็บความชื้น ในที่เย็น หรือที่ทนต่อการเน่าเปื่อย  การใช้ใยเสื่อก่อนและหลังต้องดูแลรักษาหรือไว้ตามจุด ต้องอยู่ในระดับอุณหภูมิ15℃-35℃ตรงกันข้าม35%-65%
    【ใบสั่งซื้อ】
    รายละเอียดในใบสั่งซื้อ รหัสสินค้า
    น้ำหนัก ความกว้าง  น้ำหนักใบสั่งซื้อทั้งหมด  ตัวอย่างการแพ็คกิ้ง   มีเขื่อนไขอะไรกำกับด้วย

    Technical Specification
    E-glass Chopped strand mat
    【ตำแหน่ง คุณภาพ ความต้านทาน】

    ชนิด

    ตำแหน่งคุณภาพ g/m2

    มูลค่าเดี่ยว%

    มูลค่าคู่%

    การตัดเสื่อ

    ≤300

    ±20

    ±10

    การตัดเสื่อ

    300~599

    ±18

    ±10

    การตัดเสื่อ

    ≥600

    ±15

    ±8

    【ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้】

    ชนิด

    ตำแหน่ง คุณภาพ g/m2

    ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ของแป้ง%

    ตรงจุด

    ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ของแป้งน้ำ

    ตรงจุด

    จุดเด่นใยเสื่อ

    100

    7.6-18

    6.8-10.2

    จุดเด่นใยเสื่อ

    120

    6.8-15

    6.0-9.2

    จุดเด่นใยเสื่อ

    150

    5.6-12

    5.5-8.5

    สเปค

    225

    3.5-6.8

    5.0-7.6

    สเปค

    250

    3.2-6.2

    4.8-7.4

    สเปค

    280

    3.2-6.0

    4.0-6.5

    สเปค

    300

    2.8-5.2

    3.5-6.0

    สเปค

    375

    2.8-5.0

    3.2-5.4

    สเปค

    400

    2.5-4.8

    2.5-4.6

    สเปค

    450

    2.5-4.2

    2.4-4.0

    สเปค

    600

    2.2-3.8

    2.2-3.8

    สเปค

    900

    2.0-3.5

    2.0-3.5

    【ความแข็งและแรงดึง】

    ตำแหน่ง คุณภาพ
    g/m2

    แรงดึง

    แนวด่าง

    แนวขวาง

    ≤150

    >150≤300

    >300≤600

    >600

    50

    50

    100

    100

    120

    120

    150

    150

    【การละลาย】

    ชนิด

    การละลาย(วินาที)

    H

    <40

    M

    40~105

    L

    >150

    【อัตราน้ำ】
    อัตราน้ำของแป้งไม่ใหญ่เกิน0.1% อัตราน้ำของแป้งกาวไม่ใหญ่เกิน0.2%
    【ขอบและความกว้าง】
    ด้านสับ strand mat ตกลงโดยทั้งสองฝ่ายสามารถตัดด้านแสงที่จะสามารถขนขอบรก ความกว้างจะถูกกำหนดโดยด้านอุปสงค์และอุปทานตกลงที่จะอนุญาตให้มีการเบี่ยงเบนจาก± 3mm การประยุกต์ใช้การตรวจสอบความถูกต้องของความกว้างของเทป 1mm เหล็กม้วนรู้สึกไปตามพื้นผิวด้านนอกขนานไปกับรีลสำหรับการตรวจวัดในสามของค่าเฉลี่ยการคำนวณการกระจายของผล

    บริษัทเอเชีย คอมโพสิต  แมททีเรียล ไทยแลนด์ จำกัด
    Asia Composite Materials (Thailand) Co.,Ltd.
    ที่อยู่: 7/347 หมู่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
    โทรศัพท์: +66 038027400 FAX: +66 038027402   E-mail: fiberglass@wbo-acm.com