สินค้า
    ใยแก้ว
    ใยสาน
    Filament Winding Process
    Pultrusion Process
    Weaving Process
    Direct Roving for LFT-D/G
    Centrifugal Casting Process
    Bulk molding Compound Process
    Sheet Molding Compound Process
    Chopped Strand Mat Production Process
    Continuous Sheet Production Process
    Spray Up Process
    Chopped Strands for Thermoplastics
    Fiberglass Woven Roving
    Fiberglass Stitched Mat
    Fiberglass Multi-axial Stitched Fabric
    Automotive interior mat
    General mat

     

    ใยแก้ว

        ทำมาจากการกระจายตัวของ  Chopped  Roving มีความยาวประมาณ  50  มม.   ในรูปแบบผงหรือในรูปแบบอิมัลชั่น (emulsion) และใช้งานร่วมกับโพลีเอสเตอร์  (polyester )และต้องให้เสมอกันในบนสายพานและผ่านกระบวนการใส่แป้งหรือแป้งกาวหลังจากนั้นผ่านกระบวนการเข้าตู้อบ ความเย็น การตัดแนวด่าง การตัดแนวขวาง เป็นม้วนเป็นต้น เป็นกระบวนการแต่ละขั้นตอนในการเป็นสินค้าที่ได้ผลิตจากเส้นใยแก้ว

        เนื่องจากเส้นใยองค์ประกอบที่แตกต่าง การสับเสื่อสาระ การสับเสื่ออีสับ และเนื่องจากการใช้วัตถุดิบแตกต่างกันและเป็นวัตถุดิบที่แบ่งเป็นสองชนิดคือแป้งและแป้งน้ำและส่วนที่ใช้เยอะคืองานฝีมือและการคกเคี้ยว ในการต่อเนื่องเป็นต้นและอีกหลายแบบของงานฝีมือ

        เราใช้วัตถุดิบรวมหรือไม่อิ่มตัว ยาง ฟีนอล  อีพ็อกซี่เรซิ่น

    【จุดเด่นของสินค้า 】
    ความหนาและความบางเสมอกัน ความอ่อนนุ่มและความแข็งมีระดับ
    ยางดีสำหรับการละลาย การมองเห็นได้ชัดเจน สินค้าเกิดฟองน้อย
    ความเร็วของการมองเห็น และดีสำหรับงานฝีมือ
    ดีสำหรับเครื่องจักรกล ง่ายสำหรับการตัด
    ดีสำหรับโพลีเตอร์ สินค้าที่ไม่ซับซ้อน
    ทนต่อการเน่าเปื่อย
    【ข้อมูลจำเพาะ】

    รหัสสินค้า

    g/m2น้ำหนัก g/m2

    การใช้ยาง

    น้ำหนักม้วนkg

    อัตราแป้งเปอร์เซนต์

    อัตราน้ำเปอร์เซ็นต์

    EMC

    100-900

    ไม่อิ่มตัว

    30-50

    2-8

    ≤0.2

    ประสิทธิภาพสินค้าที่เจาะจง  รายงานแบบการทดสอบผลิตภัณฑ์
    【แพ็คกิ้ง 】
    บริษัทได้ผลิตใยสับเสื่อ ในการม้วนเข้าระยะของแกนกระดาษคือ76.5mm ทุกม้วนต้องผ่านกระบวนการใส่ไว้ที่ถุงพลาสติกหลังจากนั้นก็ใส่ลงที่กล่องแล้ววางไว้ที่บนพาเลส พาเลสละสิบหกกล่องหรือแนวด่างแป็ดกล่องหรือสิบสองกล่อง และพาเลสไม่สูงเกินสองชั้นหรือกล่องกระดาษไม่สูงเกินห้าชั้น
    【บันทึก】
    ถ้าไม่มีการผลิตหรือนอกเหนือจากนี้ ก็ให้เอาใยเสื่อไว้ที่ตู้เก็บความชื้น ในที่เย็น หรือที่ทนต่อการเน่าเปื่อย  การใช้ใยเสื่อก่อนและหลังต้องดูแลรักษาหรือไว้ตามจุด ต้องอยู่ในระดับอุณหภูมิ15℃-35℃ตรงกันข้าม35%-65%
    【ใบสั่งซื้อ】
    รายละเอียดในใบสั่งซื้อ รหัสสินค้า
    น้ำหนัก ความกว้าง  น้ำหนักใบสั่งซื้อทั้งหมด  ตัวอย่างการแพ็คกิ้ง   มีเขื่อนไขอะไรกำกับด้วย

    Technical Specification
    E-glass Chopped strand mat
    【ตำแหน่ง คุณภาพ ความต้านทาน】

    ชนิด

    ตำแหน่งคุณภาพ g/m2

    มูลค่าเดี่ยว%

    มูลค่าคู่%

    การตัดเสื่อ

    ≤300

    ±20

    ±10

    การตัดเสื่อ

    300~599

    ±18

    ±10

    การตัดเสื่อ

    ≥600

    ±15

    ±8

    【ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้】

    ชนิด

    ตำแหน่ง คุณภาพ g/m2

    ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ของแป้ง%

    ตรงจุด

    ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ของแป้งน้ำ

    ตรงจุด

    จุดเด่นใยเสื่อ

    100

    7.6-18

    6.8-10.2

    จุดเด่นใยเสื่อ

    120

    6.8-15

    6.0-9.2

    จุดเด่นใยเสื่อ

    150

    5.6-12

    5.5-8.5

    สเปค

    225

    3.5-6.8

    5.0-7.6

    สเปค

    250

    3.2-6.2

    4.8-7.4

    สเปค

    280

    3.2-6.0

    4.0-6.5

    สเปค

    300

    2.8-5.2

    3.5-6.0

    สเปค

    375

    2.8-5.0

    3.2-5.4

    สเปค

    400

    2.5-4.8

    2.5-4.6

    สเปค

    450

    2.5-4.2

    2.4-4.0

    สเปค

    600

    2.2-3.8

    2.2-3.8

    สเปค

    900

    2.0-3.5

    2.0-3.5

    【ความแข็งและแรงดึง】

    ตำแหน่ง คุณภาพ
    g/m2

    แรงดึง

    แนวด่าง

    แนวขวาง

    ≤150

    >150≤300

    >300≤600

    >600

    50

    50

    100

    100

    120

    120

    150

    150

    【การละลาย】

    ชนิด

    การละลาย(วินาที)

    H

    <40

    M

    40~105

    L

    >150

    【อัตราน้ำ】
    อัตราน้ำของแป้งไม่ใหญ่เกิน0.1% อัตราน้ำของแป้งกาวไม่ใหญ่เกิน0.2%
    【ขอบและความกว้าง】
    ด้านสับ strand mat ตกลงโดยทั้งสองฝ่ายสามารถตัดด้านแสงที่จะสามารถขนขอบรก ความกว้างจะถูกกำหนดโดยด้านอุปสงค์และอุปทานตกลงที่จะอนุญาตให้มีการเบี่ยงเบนจาก± 3mm การประยุกต์ใช้การตรวจสอบความถูกต้องของความกว้างของเทป 1mm เหล็กม้วนรู้สึกไปตามพื้นผิวด้านนอกขนานไปกับรีลสำหรับการตรวจวัดในสามของค่าเฉลี่ยการคำนวณการกระจายของผล

    บริษัทเอเชีย คอมโพสิต  แมททีเรียล ไทยแลนด์ จำกัด
    Asia Composite Materials (Thailand) Co.,Ltd.
    ที่อยู่: 7/347 หมู่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 (Head office)
    7/29 Moo 4 ,  Phananikhom,  Nikhomphatthana , Rayong,Thailand 21140(Branch00001)
    โทรศัพท์: +66 038027400 FAX: +66 038027402   E-mail: fiberglass@wbo-acm.com